Telefoon 0165-316510    

Welkom

Welkom in onze praktijk

Dierenartsenpraktijk Drie Weikes staat met het hele team voor u klaar om de meest optimale zorg te bieden aan uw dier. We doen dit met grote betrokkenheid en veel aandacht.

Openingstijden :

maandag t/m vrijdag     08.30 - 19.00 uur

zaterdag                       10.00 - 11.00 uur

Spreekuren : 

maandag t/m vrijdag             : 13.00 -13.30 uur

Avond spreekuur  ma-vrij     : 18.00 -19.00 uur

Zaterdag :                             : 10.00-10.30 uur

 

Buiten de spreekuren op afspraak

 

Voor spoedgevallen 0165-316510

Impressum | Privacyverklaring | Sitemap
Copyright Dierenartsenpraktijk Drie Weikes. Op behandelingsovereenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008 . DAP Drie Weikes is bij de KvK ingeschreven onder nummer 20164578.